communicatieadvies

 Adviseren is meer dan je mening geven, zo heb ik de afgelopen jaren geleerd. Het betekent de vraag achter de vraag achterhalen, je verdiepen in alle mogelijkheden en zo goed mogelijk uitleggen welke oplossing het beste past bij de klantvraag (en waarom). Ook al heb ik bijna tien jaar ervaring als communicatieadviseur en een aantal cursussen achter de rug (waaronder de cursus adviesvaardigheden van Beerenschot), ik heb gemerkt dat een goede adviseur nooit is uitgeleerd.

Academisch Medisch Centrum (AMC)

amc-logo

Vanaf de communicatieafdeling van het AMC heb ik bijna drie jaar advies gegeven over onderwijs en opleidingen. Ik overlegde regelmatig met collega’s van de faculteit Geneeskunde en het onderwijsinstituut voor de medisch specialistische opleidingen, stelde met de Raad van Bestuur een projectplan op om de onderwijscommunicatie te verbeteren en maakte een plan om de social mediakanalen van het AMC te professionaliseren.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

swov_logo

Bij de SWOV heb ik ruim drie jaar lang gewerkt als adviseur webcommunicatie. Ik heb de directeur en het managementteam onder andere geadviseerd bij het professionaliseren van de digitale nieuwsbrief, het ontwikkelen van een mobiele variant van de corporate website, de opzet van de social media-accounts, een congres over verkeersveiligheid en het digitaliseren van het huismagazine van de SWOV.

CAOP

caop-logo

Voor het CAOP werkte ik ruim twee jaar lang als communicatieadviseur voor verschillende klanten, zoals SBCM, APPO en StAZ. Het eerste jaar heb ik vooral gewerkt voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak, waar ik nauw samenwerkte met medewerkers van andere organisaties, zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.