verslagen

Het maken van een goed verslag is een uitdaging. Het draait vooral om goed luisteren en zo verstandig mogelijk aantekeningen maken. Tussendoor vragen stellen is vaak niet mogelijk en na een mooie quote wordt er niet netjes gewacht tot de journalist deze heeft opgeschreven. Dat betekent scherp zijn tijdens de bijeenkomst, om daar achteraf een mooi verhaal van te kunnen maken. Gelukkig ligt die uitdaging mij wel.

debatavond over onderwijs

Drukwerk

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, organiseerde de Stichting van het Onderwijs op 6 februari een debat tussen woordvoerders van de verschillende politieke partijen. Hoewel de woordvoerders weinig durfden te beloven over extra geld, werden de verschillen tussen de partijen in het verslag mooi zichtbaar.

integriteit binnen de overheid

caop-logo

De Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek naar integriteitskwesties binnen de overheid van na 1945. Twee wetenschappers presenteerden eind 2016 bij het CAOP een aantal casussen uit dit onderzoek. Daaruit bleek dat de perceptie van integriteit nogal verandert. Acties van bestuurders en politici die nu als ‘fout’ worden bestempeld, konden twintig jaar geleden misschien nog prima door de beugel. Dat leverde een interessant verslag op; over een klikkende burgemeester uit Urk, foute fooien voor loodsmannen en het innen van wachtgeld.

medezeggenschap sociale werkgelegenheid

mzsw-logo

Sociale werkbedrijven hebben dankzij de komst van de Participatiewet in 2015 te maken met grote veranderingen. De medezeggenschapsraden van de organisaties maken zich zorgen over de toekomst, zo bleek uit de bijeenkomst over medezeggenschap binnen de sociale werkgelegenheid: de MZSW-conferentie. Ik beschreef deze zorgen en het toekomstperspectief voor de sociale werkgelegenheid in het verslag op de MZSW-website.

jaarcongres leerstoelenleerstoelen-caop

Elk jaar komen de hoogleraren van de CAOP-leerstoelen (de Ien Dales leerstoel, de Albeda Leerstoel, de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en de Leerstoel Comparative public sector en civil service reform) bij elkaar om te vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Eind 2016 deden zij dat met pittige stellingen, die ik heb samengevat in een journalistiek verslag.