(eind)redactie

Niet alle projectleiders en beleidsmedewerkers schrijven even sprankelend. Soms is een snelle spellingcheck voor publicatie voldoende, een andere keer moet elke alinea flink herschreven worden. Door inhoudelijk mee te lezen en (bij twijfel) te overleggen met de auteur, weet ik saai ambtelijk taalgebruik om te zetten in aantrekkelijke en begrijpelijke teksten, zonder daarbij de boodschap om zeep te helpen. Ook artikelen van ervaren journalisten weet ik vaak nog te verbeteren, simpelweg door de juiste (journalistieke) vragen te stellen.

medisch onderwijs in Discours

coverdiscours-maart2013

Voor het AMC maakte ik drie jaar lang het blad Discours, over geneeskunde-onderwijs binnen de opleidingsregio van het Academisch Medisch Centrum. Ook al waren de journalisten die de artikelen schreven goed in hun vak, toch waren niet alle artikelen meteen klaar voor publicatie. Soms miste belangrijke informatie, werden ingewikkelde termen niet oed uitgelegd, of waren voor de hand liggende vragen niet gesteld. Aan mij de taak om daarover te muggenziften. Bekijk recente nummers van Discours op de website van het AMC, of bekijk een van de nummers van mijn hand.

nieuwsbrief over sociale werkgelegenheid

sbcm-nieuwsbrief

Namens het CAOP redigeer ik de teksten van de nieuwsbrief van SBCM, het kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid. De projectleiders van SBCM leveren conceptteksten aan, die ik vervolgens herschrijf tot duidelijke en aantrekkelijke webteksten voor de doelgroep (professionals binnen de sociale werkgelegenheid).

medezeggenschap

talentindeor

Veel ondernemingsraden hebben moeite om collega’s te vinden die zich kandidaat willen stellen voor de OR. Het team Medezeggenschap van het CAOP schreef het whitepaper Talent in de OR, om medezeggenschapsraden hier bij te helpen (en te interesseren voor een aanvullende cursus). Ik herschreef de teksten, deelde deze op in behapbare alinea’s en bedacht de (tussen)koppen.